default
Video clip

Tổng quan về một phòng thí nghiệm vi sinh y tế

Trong Y học cận lâm sàng, việc thiết lập một phòng LAB vi sinh với quy trình chặt chẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Do đó, việc thiết lập phòng thí nghiệm với những mục tiêu, tiêu chuẩn rõ ràng và các quy trình đi kèm theo nó là hết sức cần thiết.

Video khác

Thiết kế và phát triển: Công ty Gamma NT - congngheweb.vn

  • 48 khách online, 404694 lượt ghé thăm
  • <i class=fa fa-facebook aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-google-plus aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-youtube-play aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-twitter aria-hidden=true text-white></i>