default
Video clip

BỆNH VIÊN BẠCH MAI - ĐỘT PHÁ VÀ HỘI NHẬP

Phim tài liệu giới thiệu về Bệnh viện Bạch Mai, giai đoạn 2011 - 2016, giai đoạn của Hội nhập và phát triển. Với những bước chuyển mình mạnh mẽ, đột phá, Bệnh viện Bạch Mai đã vươn lên và xứng đáng là Bệnh viện hạng đặc biệt, đứng đầu cả nước về mọi mặt...

Video khác

Thiết kế và phát triển: Công ty Gamma NT - congngheweb.vn

  • 209 khách online, 404445 lượt ghé thăm
  • <i class=fa fa-facebook aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-google-plus aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-youtube-play aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-twitter aria-hidden=true text-white></i>