default
Quy trình quản lý chất lượng iso

Quy trình trao đổi thông tin QTQL.TC.02

Ngày đăng: 20/01/2017

Mục đích:

Mô tả quy trình trao đổi thông tin của khoa Vi sinh, và chắc chắn rằng tất cả nhân viên của Khoa hiểu và áp dụng theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng.
 
Phạm vi:  

Cho toàn bộ nhân viên của khoa Vi sinh.
 
Trách nhiệm:

Tất cả nhân viên đều có trách nhiệm tham gia vào bất cứ hình thức trao đổi thông tin nào được yêu cầu như tham gia các cuộc họp, đọc và thực hiện theo các thông báo, tin tức nội bộ được niêm yết trên tường hoặc thông qua thư từ, email.
 
Thông tin trao đổi: Các thông liên liên quan đến hoạt động chuyên môn của khoa, các thông tin, thông báo, quy định, yêu cầu từ Bộ Y tế, Bệnh viện,  Viện, Trung tâm liên quan, các đơn vị liên quan.

Vi sinh Bạch Mai
 

Thiết kế và phát triển: Công ty Gamma NT - congngheweb.vn

  • 32 khách online, 430991 lượt ghé thăm
  • <i class=fa fa-facebook aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-google-plus aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-youtube-play aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-twitter aria-hidden=true text-white></i>