default
Quy trình quản lý chất lượng iso

Quy trình bảo mật thông tin QTQL.TC.015.10v1

Ngày đăng: 20/01/2017

Mục đích: Để mô tả hệ thống quản lý thông tin mật của Khoa Vi sinh. Bệnh viện Bạch Mai và đảm bảo rằng mọi thông tin đươc bào mật một một cách thích hợp và an toàn.
Phạm vi:  Quy trình áp dụng cho tất cả nhân viên của Khoa Vi sinh.
Trách nhiệm: Tất cả nhân viên đều phải:
1. Ký bản cam kết bảo mật thông tin. 
2. Đảm bảo mọi thông tin được bảo mật.
1. Cân nhắc cẩn thận khi đưa ra bất cứ thông tin gì.
Thông tin cần bảo mật bao gồm 
Những thông tin có liên quan đến hoạt động chuyên môn, quy chế nội bộ (chuyên môn và taài chính) của Khoa Vi sinh và BV Bạch Mai, thông tin cá nhân mang tính nhạy cảm của nhân viên Khoa Vi sinh. 
Thông tin liên quan đến hoạt động xét nghiệm của bệnh nhân tại Khoa Vi sinh. Những thông tin này sẽ chỉ được cung cấp cho bệnh nhân hoặc người chỉ địnhđơn vị yêu cầu xét nghiệm.
Thông tin bảo mật liên quan đến bệnh nhân: Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân, đặc biệt là kết quả xét nghiệm HIV (thực hiện theo Thông tư 01/2010 – TTBYT ngày 6/1/2010 Hướng dẫn trả kết quả HIV(+) – QTQL.TC.35). Khoa Vi sinh quy định người được truy cập và ký kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân.

Vi sinh Bạch Mai

Thiết kế và phát triển: Công ty Gamma NT - congngheweb.vn

  • 26 khách online, 430983 lượt ghé thăm
  • <i class=fa fa-facebook aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-google-plus aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-youtube-play aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-twitter aria-hidden=true text-white></i>