default
GIỚI THIỆU

Y đức và cam kết trách nhiệm

Ngày đăng: 20/01/2017

Khoa Vi sinh Bệnh viện Bạch Mai chịu trách nhiệm về kết quả xét nghiệm và lợi ích của bệnh nhân. Khoa Vi sinh đối xử với tất cả bệnh nhân công bằng và không có sự phân biệt đối xử. Để đảm bảo các hướng dẫn chung về Y đức được thực hiện, nhân viên xét nghiệm sẽ phải tuân thủ các quy định sau
Khoa Vi sinh Bệnh viện Bạch Mai chịu trách nhiệm về kết quả xét nghiệm và lợi ích của bệnh nhân. Khoa Vi sinh đối xử với tất cả bệnh nhân công bằng và không có sự phân biệt đối xử. Để đảm bảo các hướng dẫn chung về Y đức được thực hiện, nhân viên xét nghiệm sẽ phải tuân thủ các quy định sau:
 
1. Thực hiện theo đúng thông tin hướng dẫn của bộ Y tế về các tiêu chuẩn đạo đức và y đức của các nhân viên xét nghiệm.
 
2. Không tham gia bất kỳ hành động nào bị luật pháp nghiêm cấm và luôn duy trì sự chính trực trong chuyên môn nghề nghiệp.
 
3. Luôn quan tâm và chú ý đến lợi ích của bệnh nhân.
 
4. Làm việc trung thực và không bị ràng buộc bởi các áp lực tài chính và các áp lực khác từ bên trong cũng như bên ngoài bệnh viện.
 
5. Không được giả mạo kết quả xét nghiệm.
 
6. Bảo vệ và duy trì tính bảo mật cho bệnh nhân và chỉ báo cáo kết quả xét nghiệm với Bác sỹ hoặc người chăm sóc bệnh nhân khi được bệnh nhân yêu cầu hay theo Luật định.
 
7. Chịu trách nhiệm trong việc báo cáo và diễn giải các kết quả chính xác cũng như đề nghị các phương pháp xét nghiệm phù hợp. 
 
8. Để bảo vệ và duy trì dữ liệu của bệnh nhân, Khoa đảm bảo rằng các dữ liệu và mẫu xét nghiệm phải được lưu trữ an toàn như sau:
 
- Thu thập thông tin đủ để nhận biết mẫu xét nghiệm của bệnh nhận thích hợp cho các xét nghiệm và không thu thập nhiều hơn mức cần thiết.
 
- Thiết lập hệ thống dữ liệu nhằm đảm bảo Khoa có thể lưu giữ các kết quả xét nghiệm một cách an toàn, bảo vệ việc mất mát kết quả và việc truy cập trái phép.

Vi sinh Bạch Mai

Thiết kế và phát triển: Công ty Gamma NT - congngheweb.vn

  • 50 khách online, 428612 lượt ghé thăm
  • <i class=fa fa-facebook aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-google-plus aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-youtube-play aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-twitter aria-hidden=true text-white></i>