default
Danh mục xét nghiệm

Xét nghiệm tế bào miễn dịch

Ngày đăng: 19/01/2017

Sau đây là Bảng danh mục các dịch vụ xét nghiệm Ký sinh trùng – vi nấm, loại bệnh phẩm, thời gian trả kết quả cho bệnh nhân, được thực hiện tại Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai.
 
STT
Tên dịch vụ xét nghiệm
Loại bệnh phẩm
Ngày làm
Ngày trả kết quả
Ghi chú


80

Đếm số lượng CD3-CD4 -CD8


2 ml máu chống đông EDTA

Hàng ngày

15 giờ 30 cùng ngày


Không nhận bệnh phẩm sau 15 giờ

Ghi chú: 

-        Thời gian trả kết quả không tính ngày thứ bảy và chủ nhật.

-        Nếu có chung nhiều xét nghiệm thì sẽ trả cùng xét nghiệm có kết quả muộn nhất.

-        Những bệnh phẩm nào cần kiểm tra lại sẽ có giấy hẹn cụ thể.


Vi sinh Bạch Mai

 
Vi sinh Bạch Mai 

Thiết kế và phát triển: Công ty Gamma NT - congngheweb.vn

  • 47 khách online, 404686 lượt ghé thăm
  • <i class=fa fa-facebook aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-google-plus aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-youtube-play aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-twitter aria-hidden=true text-white></i>