default
Danh mục xét nghiệm

Các xét nghiệm sinh học phân tử

Ngày đăng: 19/01/2017

 Sau đây là Bảng danh mục các dịch vụ xét nghiệm sinh học phân tử, loại bệnh phẩm, thời gian trả kết quả cho bệnh nhân, được thực hiện tại Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai.
 
STT
Tên dịch vụ xét nghiệm
Loại bệnh phẩm
Ngày làm
Ngày trả kết quả
Ghi chú
 
 
60

HIV đo tải lượng hệ thống tự động

 

4 ml máu chống đông EDTA hoặc 1,5 ml huyết tương

Ngày thứ 6 tuần thứ 2 và tuần thứ 4 của tháng

15 giờ  thứ 2 tuần thứ  3 trong tháng và tuần thứ 1 của tháng sau.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường hợp mẫu xét nghiệm cần kiểm tra khẳng định sẽ có phiếu hẹn cụ thể.

 
61

HBV đo tải lượng hệ thống tự động

4 ml máu chống đông EDTA hoặc 1,2 ml huyết tương

Thứ 2, 3, 4 & 5

Sau 3 ngày (14 giờ) 

 
62

HCV đo tải lượng hệ thống tự động

4 ml máu chống đông EDTA hoặc 1,2 ml huyết tương

Sáng thứ 5

15 giờ thứ 6 (sau 1 tuần)

 
63

HBV đo tải lượng Real-time PCR

4 ml máu chống đông EDTA hoặc 1,2 ml huyết tương

Sáng thứ 3 & 5

Sau 3 ngày (14 giờ) 

 
64
 

HBV Genotype

4 ml máu chống đông EDTA hoặc 1,2 ml huyết tương

Sáng thứ 5

15 giờ thứ 6 (sau 1 tuần)

 
65
 

HCV đo tải lượng Real-time PCR

 
66
 

HCV Genotype

 
67

HBV kháng thuốc Real-time PCR (cho 1 loại thuốc)

4 ml máu chống đông EDTA hoặc 1,2 ml huyết tương

Sáng thứ 2

15 giờ thứ 2 (sau 1 tuần)

 
68

CMV, EBV Real-time PCR

4 ml máu chống đông EDTA hoặc 1,2 ml huyết tương

Sáng thứ 5

15 giờ thứ 6 (sau 1 tuần)

 
69
Mycobacterium tuberculosis Real-time PCR

Dịch não tủy, đờm, các chất dịch khác, nước tiểu, phân, mảnh sinh thiết...

Sáng thứ 2, 4 và sáng thứ 6

Sau 3 ngày (15 giờ) 

 
70
 

HSV virus  Real-time PCR

Dịch não tủy, dịch từ các vết loét hay bọng nước nghi do HSV, mảnh sinh thiết

Sáng thứ 3 và sáng thứ 6

Sau 4 ngày (15 giờ) 

 
71

Chlammydia Real-time PCR

Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR

Dịch quệt CTC, mủ hay dịch tiết từ niệu đạo, nước tiểu đầu dòng và cuối dòng

Sáng thứ 3 và sáng thứ 6

Sau 1 tuần (15 giờ) 

 
 
72

HPV Real-time PCR, genotype

Dịch quệt CTC, dịch âm đạo, dịch niệu đạo

Sáng thứ 3 và sáng thứ 6
 
73

Mycoplasma pneumoniae Real-time PCR

Đờm, dịch phế quản, dịch tỵ hầu

Sáng thứ 6

 
74

Dengue virus serotype PCR

 

4 ml máu chống đông EDTA hoặc 1,2 ml huyết tương

Sáng thứ 6

 
75

Adenovirus Real-time PCR

Dịch viêm kết mạc mắt, dịch đường hô hấp

Sáng thứ 6

 
76

VZV Real-time PCR

Dịch não tủy, dịch vết loét hoặc mảnh sinh thiết

Sáng thứ 6

 
77

EV71 PCR

Dịch hầu họng, dịch đường hô hấp, phân, các loại dịch khác

Sáng thứ 6

 
78

Enterovirus PCR

Đờm, dịch phế quản, phân, mủ, dịch não tủy, các loại dịch khác

Sáng thứ 6

 
79

RSV Real-time PCR

Dịch ngoáy họng, dịch đường hô hấp, các loại dịch khác

Sáng thứ 6

 

Ghi chú: 

-        Thời gian trả kết quả không tính ngày thứ bảy và chủ nhật.

-        Nếu có chung nhiều xét nghiệm thì sẽ trả cùng xét nghiệm có kết quả muộn nhất.

-        Những bệnh phẩm nào cần kiểm tra lại sẽ có giấy hẹn cụ thể.

 
Vi sinh Bạch Mai

Thiết kế và phát triển: Công ty Gamma NT - congngheweb.vn

  • 13 khách online, 404234 lượt ghé thăm
  • <i class=fa fa-facebook aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-google-plus aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-youtube-play aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-twitter aria-hidden=true text-white></i>