default
Quy trình quản lý chất lượng iso

Quy trình chạy mẫu nội kiểm tra chất lượng QTQL.TC.31

Ngày đăng: 19/01/2017

Mục đích:

Mô tả quy trình trong việc áp dụng các mẫu chứng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm thường quy hàng ngày trong khoa Vi sinh .
 
Phạm vi:

Áp dụng cho tất cả dịch vụ xét nghiệm lâm sàng trong khoa Vi sinh. 

Trách nhiệm:

Toàn thể nhân viên xét nghiệm. 
 
Định nghĩa:

QC = Quality Control – Kiểm tra chất lượng.

Vi sinh Bạch Mai
 

Thiết kế và phát triển: Công ty Gamma NT - congngheweb.vn

  • 18 khách online, 430930 lượt ghé thăm
  • <i class=fa fa-facebook aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-google-plus aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-youtube-play aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-twitter aria-hidden=true text-white></i>