default
Quy trình quản lý chất lượng iso

Quy trình khảo sát sự hài lòng của khách hàng QTQL.TC.13

Ngày đăng: 19/01/2017

Mục đích:

Xây dựng quá trình xác định mức độ hài lòng của các đối tượng khách hàng đối với dịch vụ xét nghiệm của khoa Vi sinh và đề xuất các hành động khắc phục khi mức độ hài lòng thấp.

Phạm vi:

Quy trình này được áp dụng cho tất cả các dịch vụ xét nghiệm của khoa Vi sinh.
 
Trách nhiệm:

Quản lý chất lượng (QLCL).
 
Trưởng các bộ phận.
 
Định nghĩa:
 
Khách hàng là một hoặc nhiều cá nhân, đơn vị hoặc tổ chức trong nội bộ Bệnh viện Bạch mai hoặc bên ngoài Bệnh viện sử dụng dịch vụ xét nghiệm của khoa Vi sinh.

Vi sinh Bạch Mai
 

Thiết kế và phát triển: Công ty Gamma NT - congngheweb.vn

  • 14 khách online, 430895 lượt ghé thăm
  • <i class=fa fa-facebook aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-google-plus aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-youtube-play aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-twitter aria-hidden=true text-white></i>