default
Quy trình quản lý chất lượng iso

Quy trình hành động khắc phục QTQL.TC.15

Ngày đăng: 19/01/2017

Mục đích:

Tài liệu nêu rõ quy trình giám sát sự Không phù hợp và lấy những  Hành động khắc phục, Hành động phòng ngừa trong đó bao gồm quá trình  phân tích nguyên nhân,  hành động khắc phục và phòng ngừa.
 
1. Phạm vi:

Quy trình này áp dụng cho việc khắc phục và phòng ngừa những sự Không phù hợp trong tất cả những hoạt động trong khoa Vi sinh.
 
2. Trách nhiệm:  

Nhân viên Quản lý chất lượng  và toàn thể nhân viên.
 
3. Giải nghĩa từ:

CAR (Corrective Action Request – Phiếu đề nghị lấy hành động khắc phục) Phiếu này sẽ được làm khi có sự Không phù hợp nào đó được phát hiện. Và Hành động khắc phục sẽ được giám sát để bảo đảm có hiệu quả.

Vi sinh Bạch Mai
 

Thiết kế và phát triển: Công ty Gamma NT - congngheweb.vn

  • 28 khách online, 430987 lượt ghé thăm
  • <i class=fa fa-facebook aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-google-plus aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-youtube-play aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-twitter aria-hidden=true text-white></i>