default
Quy trình quản lý chất lượng iso

Hệ thống quản lý chất lượng

Ngày đăng: 20/01/2017

Khoa Vi sinh cam kết sẽ cung cấp dịch vụ xét nghiệm phục vụ cho công tác chẩn đoán bệnh trên cơ sở hoạt động của chuyên Khoa Vi sinh (tham khảo Phụ lục 4 trong Sổ tay chất lượng). Áp dụng theo những yêu cầu tiêu chuẩn ISO 15189:2012 , Khoa Vi sinh đảm bảo rằng kết quả xét nghiệm được trả kịp thời, chính xác, và có độ tin cậy cao nhằm đáp ứng nhu cầu và thoã mãn sự hài lòng của khách hàng trong và ngoài bệnh viện.
1. Chính sách chất lượng :

Khoa Vi sinh cam kết sẽ cung cấp dịch vụ xét nghiệm phục vụ cho công tác chẩn đoán bệnh trên cơ sở hoạt động của chuyên Khoa Vi sinh (tham khảo Phụ lục 4 trong Sổ tay chất lượng). Áp dụng theo những yêu cầu tiêu chuẩn ISO 15189:2012 , Khoa Vi sinh đảm bảo rằng  kết quả xét nghiệm được trả kịp thời, chính xác, và có độ tin cậy cao nhằm đáp ứng nhu cầu và thoã mãn sự hài lòng của khách hàng trong và ngoài bệnh viện. 
 
Công tác quản lý chất lượng của Khoa Vi sinh  hoạt động với mục tiêu cao nhất để nâng cao hiệu quả của tất cả các bộ phận trong khoa xét nghiệm, bên cạnh đó hoạt động cải tiến liên tục sẽ nhằm khuyến khích động viên nhân viên luôn nâng cao trình độ, sự hiểu biết trong việc ứng dụng STCL vào hoạt động thực tế của Khoa. 
 
Yêu cầu tất cả các nhân viên liên quan đến hoạt động xét nghiệm phải thông thạo hệ thống tài liệu chất lượng và luôn áp dụng chính sách và thủ tục trong công việc của minh.
 
Cam kết của phòng xét nghiệm về thực hành và chuyên môn tốt, chất lượng dịch vụ xét nghiệm và phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng.
 
Cam kết của ban quản lý phòng xét nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
 
2. Mục tiêu chất lượng:

1. Cung cấp các dịch vụ tầm soát, chẩn đoán chất lượng cao đến bệnh nhân và khách hàng.
 
2. Áp dụng chương trình bảo đảm chất lượng (QA) và kiểm tra chất lượng (QC) để bảo đảm việc xử lý, tiến hành và báo cáo kết quả đúng đắn, chính xác, kịp thời cho bệnh nhân và khách hàng.
 
3. Bảo đảm các mẫu bệnh phẩm được tiến hành theo các quy trình thích hợp và các kết quả xét nghiệm có ý nghĩa đối với bệnh nhân và khách hàng.
 
4. Bảo đảm môi trường làm việc và thiết bị xét nghiệm được theo dõi thường xuyên, đảm bảo sự an toàn cho nhân viên và khách tham quan phòng xét nghiệm. Cam kết đảm bảo thực hiện an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.
 
5. Khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân viên có cơ hội học tập và tham gia các dự án nghiên cứu.
 
6. Có sẵn hội trường hoặc phòng dùng để đào tạo các kỹ thuật viên hoặc nhân viên y tế khi có yêu cầu.
 
7. Tiến hành đánh giá nội bộ và kiểm tra sự đánh giá của khách hàng hằng năm nhằm giúp cho chất lượng của hệ thống xét nghiệm được cải tiến liên tục.
 
8. Tích cực tham gia vào các hoạt động nghiên cứu lâm sàng và luôn phát triển các phương pháp xét nghiệm mới.
 
Khoa Vi sinh đã soạn thảo STCL bao gồm các chính sách chất lượng và các quy trình liên quan phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng trong phòng xét nghiệm.
 
Hệ thống tài liệu chất lượng đảm bảo Khoa Vi sinh có đầy đủ các quy trình vận hành hiệu quả. Để đạt được các mục tiêu chất lượng đặt ra, đòi hỏi tất cả nhân viên xét nghiệm phải thông thạo hệ thống tài liệu chất lượng, luôn áp dụng chính sách chất lượng và các quy trình viện dẫn vào trong công việc của mình. 
 
3. Hệ thống quản lý chất lượng:
 
Khoa Vi sinh sắp xếp hệ thống tài liệu chất lượng theo 04 cấp bậc như sau:

Bậc 1: STCL là tài liệu thiết yếu mô tả hệ thống quản lý chất lượng, các chính sách chất lượng và cấu trúc hệ thống tài liệu. Tài liệu này viện dẫn tới các tài liệu liên quan bao gồm các quy trình về kỹ thuật và an toàn được áp dụng trong Khoa Vi sinh.
 
Bậc 2: Quy trình: Là tài liệu mô tả chi tiết quá trình thực hiện, đề cập cụ thể từng bước (QTQL, QTKT). 
 
Bậc 3: Tài liệu hỗ trợ : Cung cấp các chi tiết về quy trình như bản hướng dẫn công việc hoặc các hướng dẫn chi tiết cho các quy trình kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng máy, hóa chất, cung cấp các thông tin được tóm tắt từ quy trình như thông tin treo tường (Card file), Sổ tay hướng dẫn lấy mẫu, Sổ tay an toàn ....
 
Bậc 4: Hồ sơ : Là các tài liệu cung cấp các bằng chứng hiện thời hoặc trước đây về tình trạng của một quá trình. Hồ sơ có thể là các phiếu ghi chép hay biểu mẫu được điền đầy đủ thông tin trên phiếu, kết quả in ra từ máy vi tính hoặc dữ liệu trên máy tính, các nhãn dán, các thẻ thông tin (nếu có). Sổ kết quả xét nghiệm ....

4. Nhận thức và ứng dụng HTQLCL: 
 
- Tất cả nhân viên đều có thể tra cứu và đọc những tài liệu trong hệ thống quản lý chất lượng. Những tài liệu này cũng được đề cập trong các khóa huấn luyện nhằm đảm bảo nhân viên quen thuộc với tài liệu chất lượng và biết ứng dụng các chính sách chất lượng và qui trình chất lượng vào trong công việc của mình.  
 
- Ban lãnh đạo khoa điều phối sao cho toàn thể nhân viên thực hiện công việc của mình một cách có hiệu quả cũng như nhận thức về vai trò của mình và những ảnh hưởng đến chất lượng công việc và kết quả xét nghiệm. Để đạt được điều này, mỗi nhân viên được yêu cầu phải hiểu và làm theo những gì đã nêu trong bảng Mô tả công việc. 

5. Thực hành chuyên môn tốt.

- Khoa Vi sinh cam kết thực hiện theo các qui định chung của Bộ Y tế Việt Nam, trong đó xác định rõ nghĩa vụ của dịch vụ xét nghiệm. Ban Lãnh đạo Khoa và toàn thể nhân viên xét nghiệm cam kết thực hiện các hoạt động chất lượng để đảm bảo tính toàn vẹn, độ tin cậy và tính kịp thời của dịch vụ xét nghiệm.
 
- Phóng xét nghiệm đã thiết lập các quy trình để giám sát thuốc thử, thiết bị và hiệu chuẩn thiết bị (tham khảo Quy trình quản lý 25, 26, 27, 31: QTQL.TC.25v1.0; QTQL.TC.26v1.0; QTQL.TC.27v1.0; QTQL.TC.31v1.0)
 
6. Cam kết thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 15189.
 
- Các chính sách vận hành hệ thống quản lý chất lượng được thiết lập dựa theo các tiêu chuẩn ISO 15189. Bằng chứng về sự cam kết của ban lãnh đạo Khoa Vi sinh thực hiện hệ thống quản lý và cải tiến liên tục được thể hiện rõ qua việc tổ chức các buổi họp xem xét Lãnh đạo, tham gia đánh giá nội bộ, tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo, v.v… ….
 
7. Các tài liệu liên quan:

- Các quy trình thực hiện theo các chính sách trong hệ thống quản lý chất lượng sẽ được viện dẫn trong mục Tài liệu liên quan  ở phần cuối mỗi nội dung.

Vi sinh Bạch Mai
 

Thiết kế và phát triển: Công ty Gamma NT - congngheweb.vn

  • 20 khách online, 430960 lượt ghé thăm
  • <i class=fa fa-facebook aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-google-plus aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-youtube-play aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-twitter aria-hidden=true text-white></i>