default
Quy trình quản lý chất lượng iso
Hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng

20/01/2017

Khoa Vi sinh cam kết sẽ cung cấp dịch vụ xét nghiệm phục vụ cho công tác chẩn đoán bệnh trên cơ sở hoạt động của chuyên Khoa Vi sinh (tham khảo Phụ lục 4 trong Sổ tay chất lượng). Áp dụng theo những yêu cầu tiêu chuẩn ISO 15189:2012 , Khoa Vi sinh đảm bảo rằng kết quả xét nghiệm được trả kịp thời, chính xác, và có độ tin cậy cao nhằm đáp ứng nhu cầu và thoã mãn sự hài lòng của khách hàng trong và ngoài bệnh viện.

Chi tiết

Thiết kế và phát triển: Công ty Gamma NT - congngheweb.vn

  • 27 khách online, 430944 lượt ghé thăm
  • <i class=fa fa-facebook aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-google-plus aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-youtube-play aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-twitter aria-hidden=true text-white></i>